Skip to main content

Posts

Refugee Children and Families in Europe: Integration vs. Inclusion

De humanitaire crisis, als het over de vraag gaat de (oorlogs-)vluchtelingen op te nemen en te helpen, is misschien de grootse uitdaging voor onze (westerse) maatschappijen aan het begin van dit 21ste eeuw. De vraag is veel ruimer dan wel of niet in staat zijn deze (mede-) mensen in hun ellende bij te staan en hen een onderdak te bieden.

Onze westerse democratieën moeten de vraag beantwoorden of wij nog tot de principes die ons fundament vormen willen staan, of de mensenrechten zoals in de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’ van 10 december 1948 nog van toepassing zijn en hoe deze in de praktijk vorm krijgen. Of, om het met de woorden van Hans Van Crombrugge te zeggen: “The question: How to deal with the universal rights of (wo)men? is not the same as the question: How to do justice to the fundamental needs of (wo)men?.”

Recent posts

Tijd als bedding voor liefde in de partnerrelatie

De ontwikkeling van liefde in een hechte partnerrelatie is in onze tijd een grote uitdaging. Uit onderzoek van het Centrum voor Bevolkings- & Gezinsstudies blijkt dat er in de periode 1998-2000 zes echtscheidingen op 10 huwelijken waren. Ondertussen evolueerden wij naar drie op vier! De toename betreft zowel kortgehuwde paren alsook zij die reeds 20 jaar en meer gehuwd waren. Gemiddeld zijn de koppels die scheiden 12 jaar gehuwd (Baeten, 2017-2018, p. 30).

Voor ons project onder begeleiding van Dr. Joris Dewispelaere ‘Tijd en Kunst in partnerrelaties’ willen we onderzoeken wat succesvolle koppels doen om hun liefde levendig te houden, hoe tijd daarbij een rol speelt en hoe ze deze beleven. De vragen die wie stellen zijn: Hoe beleven mensen ‘tijd’ (snelheid en verloop van tijd) en ‘tijd voor elkaar’ in hun partnerrelatie? En, hoe voeden ze hun liefde in de partnerrelatie?

In deze integratietekst willen we de basis voor ons theoriegestuurd, kwalitatief onderzoek leggen, dit wil zeg…

Bausa - Was Du Liebe Nennst

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Oh oh oh oh oh oh, aiaiaiai

Baby, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst
Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es
Hilf mir zu vergessen, was war
Ich park' mein Herz bei dir heute Nacht, yeah
Also gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst
Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es
Helf mir zu vergessen, was war
Ich park' mein Herz bei dir heute Nacht (heute Nacht, Baby)

Ich roll' ein'n Jib' (roll' ein'n Jib'), wir werden high (jaja)
Mix' Tonic mit Gin mal zwei, Baby
Deine Liebe (deine Liebe) ist kalt wie Eis (wuh)
Ich lass' sie schmelzen, wenn du weißt, was ich mein'
Oh Baby, gib mir mehr von deiner Fakelove (ja)
Und ich rede nicht von diesem scheiß Drakesong
Erfüll' dir Wünsche wie bei Dragon Ball, Shénlóng
Komplett auf Harmonies, voll auf Sendung

Oh Baby, gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst
Auch wenn es keine Liebe ist, ich liebe es
Hilf mir zu vergessen, was war (jajaja)
Ich park' mein…

Haiyti - Gold

[Hook] Was soll ich mit allem Gold der Welt?
Ich will nur ein bisschen Zeit mit dir
Ey, komm wir bleiben hier
Was soll ich mit allem Gold der Welt?
Ich will nur ein bisschen Zeit mit dir
Komm wir bleiben hier

[Part 1] Zum Bankautomat, wieder turn up
Ich jump in den nächst besten Rover
Die Hand voller Stempel ist normal
Alles andere als sober, alles andere als sober
Suche dich auch in den dunkelsten Straßen
Die Tränen sie glitzern, will wieder auf Party
Die Wände sie reden, ich lasse es regnen
Verprasse die Gage, ich scheiß auf mein’ Anteil
Ich kann nicht mehr fahren, doch fahre jetzt zu dir
Kipp’ Sprit in den Tank rein

[Bridge] Ich denk an dich, ,ein Herz brennt für dich
Zigaretten und Asche, du kämpfst um mich
Ich denk an dich, mein Herz brennt für dich
Zigaretten und Asche, du kämpfst um mich

[Hook] Was soll ich mit allem Gold der Welt?
Ich will nur ein bisschen Zeit mit dir
Ey, komm wir bleiben hier
Was soll ich mit allem Gold der Welt?
Ich will nur ein bisschen Zeit mit dir
Komm …

De manager van de 21ste eeuw is een vrouw (de bronnen)

In dit tweede gedeelte van het onderzoek over de vraag hoe een gelijkwaardige participatie van vrouwen in alle soorten organisaties, van gezinnen tot NGO’s en hun vrouwelijke aanpak positief tot de ontwikkeling van deze organisaties, en het welbevinden en welzijn van alle actoren, bijdraagt willen we de gevonden bronnen en hun auteurs kritisch bespreken.
De auteurs en hun teksten Eerst en vooral moeten wij vaststellen dat er weinig onderzoek met betrekking tot de onderzoeksvraag bestaat. De gevonden, en gebruikte teksten zijn dus een goede weergave van het spectrum.

Mariëlle Bakker Aan de Universiteit Twente in Holland ontstane masterthesis ‘Sekseverschillen in Leiderschap’ uit het jaar 2006 is het resultaat van echt wetenschappelijk onderzoek. De tekst is dan ook een objectieve tekst met een duidelijke taal, opbouw en beredeneerde inhoud. Helaas konden de op basis van de literatuurstudie vooropgestelde (interessante) hypothesen niet bevestigd noch tegengesproken worden. Dit omdat de s…

De manager van de 21ste eeuw is een vrouw

Voor huidige bedrijven zijn een aantal managementcompetenties cruciaal om verwachte en toekomstige uitdagingen tegenaan te gaan. Om bedrijven voor de toekomst klaar te stomen zijn leiderschapseigenschappen zoals ‘intellectuele aanmoediging’ of ‘participatieve besluitvorming’, die meer door vrouwen toegepast worden, nodig om creativiteit en innovatie te ontwikkelen (McKinsey & Company, 2008, pp. 9-14).

Maar niet alleen voor bedrijven en puur economische doeleinden zijn vrouwelijke verantwoordelijken van uiterste belang. Ook in alle soorten organisaties, van gezinnen tot NGO’s spelen vrouwen een belangrijke rol en draagt hun vrouwelijke aanpak bij tot de ontwikkeling van de organisatie zelf, het welbevinden van alle actoren en het algemene werkklimaat. Vrouwen worden vandaag grotendeels uitgesloten van posities van macht en invloed. In deze integratietekst zullen we uitgebreid bespreken hoe een gelijkwaardige participatie van vrouwen voor vooruitgang zou kunnen zorgen.
De manager va…

Par rapport à la procédure de sélection

Chers amis,

Après avoir postulé pour le poste de coordinateur j’ai fait partie de la première sélection et j’ai été invité aux examens qui ont eu lieu le samedie dernier.

J’ai essayé de vous contacter avant cette date pour connaître l’orientation de cette recherche et surtout la forme du « test écrit » ceci afin de nous épargner du temps à vous ainsi qu’à moi-même. Mais malheureusement je ne pas eu l’opportunité de vous parler.

Après ce simple « Nous t’informons que tu n’as pas été sélectionné » de votre part suite à ce test, je souhaite partager avec vous quelques réflexions et sentiments par rapport à cette procédure de sélection.
Un test écrit à la main comme moyen de sélection Personnellement, je suis dyslexique, un trouble d'apprentissage, d’automatisation. J’en ai la connaissance depuis le 16 janvier 2015. Pourquoi ne pas vous en avoir parlé avant ? Sans doute parce que je suis encore dans un processus de prise de conscience. A l’époque, j’ai quitté l’école avec un baccalau…